Specijalno skraćeni kurs plesne škole za male i velike maturante.

Program je osmišljen na osnovu našeg 22-godišnjeg iskustva u radu sa decom i omladinom. Pokriva gotovo sve muzičke pravce i sastavni je deo opšte kulture svakog čoveka. Maturantski balovi odnosno proslave u savremenom svetu ne gube na značaju i predstavljaju događaj koji se pamti. Mi smo se potrudili i ponudili Vam jedan skraćeni kurs sa popularnom cenom, koji će Vam sigurno obogatiti život. Na Vama je da prepoznate sve pozitivne efekte i preporučite kurs na obostrano zadovoljstvo.

Za organizovane grupe dajemo popust do 40 % u zavisnosti od broja polaznika i ostalih dogovorenih uslova.