Šta je email marketing?

 Email marketing predstavlja oblik direktnog marketinga u vidu slanja promotivnih email poruka ciljanoj populaciji. Kako je upotreba email-a široko rasprostranjena i dostupna svima, on se i koristi u svojstvu idealnog rešenja za promotivne aktivnosti.

Šta email marketing podrazumeva?

  • slanje email-ova sa reklamno-propagandnim oglasima radi sticanja novih kupaca i klijenata
  • slanje poruka već postojećim klijentima i kupcima

Prednosti email marketing-a

 Jedna od glavnih prednosti email marketinga je upravo to što se može posmatrati šta se sa poslatom porukom desilo. Tako da možemo dobiti podatke o tome koliko je korisnika otvorilo poruku, koliko je kliknulo na link koji se nalazi u poruci, koliko je poruka dospelo do korisnika i koji broj korisnika se odjavio sa mejling liste.

Čitaj dalje….http://www.marketing.laluna.rs/